Omegas | IGsystem | Zasada działania

ZASADA DZIAŁANIA INSTALACJI


1. Zasada działania
Gaz ze zbiornika, na skutek panującego nadciśnienia w fazie płynnej, przedostaje się przewodem wysokociśnieniowym do elektrozaworu gazowego. Gdy silnik nie pracuje lub jest zasilany benzyną, zawór gazowy jest zamknięty. Po otwarciu zaworu gazowego, gaz w fazie ciekłej dostaje się przez przewód wysokociśnieniowy do reduktora, gdzie na skutek jego podgrzewania ciepłą wodą z układu chłodzenia silnika odparowuje i zmniejsza ciśnienie do wartosci zbliżonej ciśnieniu atmosferycznemu. Następnie gaz w fazie lotnej przewodami gumowymi dochodzi do mixera, a dalej kolektorem ssącym do komór spalania. Elektrozawór benzynowy służy do odcięcia dopływu benzyny do gaznika podczas pracy na gazie. Przełącznik benzyna - gaz, umieszczony w kabinie kierowcy służy do zmiany zasilania silnika.

2. Uruchomienie zimnego silnika
Przełącznik ustawiony w położeniu BENZYNA i uruchamiamy silnik. Po osiągnięciu temperatury okołop 40 stopni C przełącznik ustawić w pozycji "0" celem wypalenia benzyny z komory pływakowej gaznika. Po pierwszych oznakach nierównej pracy silnika ustawiamy przełącznik w położenie GAZ i naciskając pedał przyspieszenia wyrównujemy obroty silnika. Dopuszcza się uruchamianie silnika na gazie, gdy temperatura otoczenia wynosi powyżej 5 stopni C. Komora pływakowa gaznika musi być pusta.

3. Uruchomienie ciepłego silnika
Przełącznik ustawiony w położeniu GAZ. Uruchomienie silnika tak jak przy zasilaniu benzyną.

4. Zmiana paliwa gaz-benzyna i odwrotnie
W czasie pracy silnika na gazie, przełącznik jest ustawiony w pozycji GAZ. Zamknięty jest zawór benzynowy, a otwarty gazowy. Przechodząc na zasilanie benzyną, ustawiamy przełącznik w położeniu BENZYNA. Zamyka się zawór gazowy, a otwiera benzynowy. Gaz zgromadzony w reduktorze pozwala na chwilową pracę silnika w czasie wystarczającym do napełnienia komory pływakowej gaznika benzyną. Przechodząc z zasilania benzyną na zasilanie gazowe, ustawiamy przełącznik w położeniu "0". Z chwilą gdy zaczną spadać obroty silnika ustawiamy przełącznik w położenie GAZ i wyrównujemy obroty silnika. Operacje te można wykonywać zarówno w czasie jazdy samochodu, jak i na postoju.

5. Uruchamianie silnika z wtryskiem paliwa
Uruchamianie silnika na zimno i na gorąco jest analogiczne. Przełącznik ma następujące położenia :
Benzyna - praca silnika na benzynie
Gaz - rozruch silnika na benzynie, praca silnika na gazie. Przełączenie benzyna - gaz następuje samoczynnie, po osiągnięciu przez silnik około 2500 obrotów na minutę.

Inną zaletę gazu stanowi przedłużenie żywotności silnika. Mieszanina propanu - butanu w odróżnieniu od benzyny nie powoduje spłukiwania oleju z gładzi cylindrów oraz jego rozcieńczenia w misce olejowej. W wyniku spalania gazu nie powstaje nagar.
Testy samochodów na gaz wykazują, że występuje tylko niewielki spadek mocy i obniżenie dynamiki silnika zasilanego gazem. Przy zwykłej jezdzie nie zauważa się różnicy pomiędzy gazem a benzyną, przy rozpędzaniu się na poszczególnych biegach samochód zasilany gazem zachowuje się bardzo dobrze jest to zasługą tego, że liczba oktanowa gazu wynosi 104. Różnica pomiędzy paliwami jest możliwa do zauważenia dopiero gdy np. ciągniemy dużą przyczepę lub gdy przeciążamy silnik tzn. chcemy szybko przyspieszyć jadąc na 5 biegu 60 km/h