zasada działania | IGsystem | Omegas


1. Komputer LANDIRENZO OMEGAS

Strategia kontroli elektronicznej jest zarejestrowana w mapie sterowania wtryskiwaczami gazu, który zawiera także wartości liczby obrotów silnika i czasy wtrysku benzyny. Czujniki ciśnienia i temperatury gazu są częścią składową systemu i wysyłają sygnały skierowane do komputera, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pojazdu. Czujnik temperatury wody, zainstalowany przd reduktorem, dostarcza sygnał wykorzystywany do określenia momentu przejścia z benzyny na gaz po uruchomieniu pojazdu, co jest uzależnione również od czasu jaki minął od uruchomienia pojazdu i od ilości obrotów silnika. System posiada ponadto funkcje diagnostyczne, jak również funkcje automatycznego powrotu na benzynę w przypadku awarii, bądź wypalenia gazu ze zbiornika. Centralka jest dostępna w dwóch wersjach, dla silników z 4 lub 6/8 cylindrami.

2. Czujnik ciśnienia

Czujnik ciśnienia przekazuje do komputera ECU gazu sygnał elektryczny proporcjonalny do różnicy ciśnienia pomiędzy ciśnieniem gazu a podciśnieniem panującym w kolektorze ssącym. W oparciu o ten sygnał komputer ECU opracowuje korektę składu mieszanki, a ponadto określa stan wydajności filtra gazowego.

3. Przełącznik - wskaźnik

Moduł sterowania elektronicznego posiadający następujące funkcje: - dwie pozycje wyboru zasilania: gaz/benzyna i wskazanie rodzaju paliwa aktualnie używanego przy użyciu dwóch diod świetlnych. Wskazanie ilości gazu znajdującego się w zbiorniku przy użyciu 5 diod świetlnych. Przełącznik jest ponadto wyposażony w sygnał akustyczny, który aktywuje się w następujących warunkach: powrót na zasilanie benzyną z powodu niskiego ciśnienia, powrót na zasilanie benzyną w celu dokonania diagnostyki.

4. Filtr gazu

Jest umieszczony pomiędzy reduktorem a listwą wtryskiwaczy i ma za zadanie filtrować gaz LPG w fazie lotnej. Filtr zawiera wkład filtrujący, który gwarantuje stopień filtracji rzędu 80 mikromilimetrów. Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne wynosi 250 kPa.

5. Reduktor - Parownik

Reduktor-Parownik dwustopniowy, z wymiennikiem ciepła woda-gaz, elektro zaworem z wbudowanym filtrem i wewnętrznym zworem bezpieczeństwa. Jest kalibrowany na ciśnienie dostarczania: 0,95 bar (95 kPa) wyższe od podciśnienia panującego w kolektorze ssącym. Normalna wydajność robocza-40 Kg/h.

6. Reduktor - Parownik

Czujnik temperatury jest monitowany na obwodzie wody bezpośrednio przed reduktorem. Odczytany sygnał jest wysyłany do centralki dopełniając serię informacji niezbędnych do działania na gaz.

7. Listwa wtryskiwaczy

Gaz LPG pochodzący z filtra, zasila wtryskiwacze i dozowany w odpowiedni sposób wydobywa się z nich docierając do kolektora ssącego i silnika. Wtryskiwacze są sterowane z komputera ECU gazu. Na listwie mogą być zainstalowane 3 lub 4 wtryskiwacze, co pozwala na pokrycie szerokiego pola możliwych zastosowań. Na listwie wtryskiwaczy pobierane są sygnały ciśnienia i temperatury gazu. Sterowanie wtryskiwaczami jest typu ipak and holdi. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 250 kPa.